İşaret İşleme

Image

Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga

Image

Haberleşme

Image

Ortak Alanlar

Image

Tarihçe

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği anabilim dalı lisansüstü programlarının 2002 yılında yeniden organize edilmesi sonrasında “Telekomünikasyon Mühendisliği” , “Elektronik Mühendisliği” ve “Biyomedikal Mühendisliği” programları ayrı birer lisansüstü program olarak yürütülmeye başlamışlardır.

Uzmanlık

Telekomünikasyon Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programları, İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği anabilim dalının altında yer alan “tezli” programlardır. Telekomünikasyon Mühendisliği programlarının temel uzmanlık alanlarını

+ İşaret İşleme

+ Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga

+ Haberleşme

oluşturmaktadır.

Ortak Uzmanlık Alanları

Program kapsamında bu temel alanlar ile farklı alanların ortak kesişim alanlarında uzmanlaşma imkânı bulmaktadırlar. Bunlardan bazıları;

+ Geomatik

+ Biyomedikal

+ Savunma Teknolojileri

+ Bilişim Teknolojileri

+ Raylı Sistemler

+ Kontrol Sistemleri

+ Elektronik

dir.

Akademik Kadro

Program akademik kurulu Ocak 2021 itibari ile 30 tam zamanlı öğretim üyesinden oluşmaktadır.

Dersler

Program bünyesinde, TEL kodu ile güz ve bahar dönemlerinde olmak üzere toplam 30’un üzerinde ders açılmaktadır. Ayrıca, akademik kurul üyeleri tarafından KOM, UAH ve BYM kodlu dersler açılmakta, öğrencilere geniş bir çeşitlilikte ders seçeneği sunulmaktadır.

İşaret İşleme

“İstatiksel işaret İşleme”, “Çok boyutlu işaret işleme”, “Görüntü İşleme,”, “Uyarlamalı İşaret İşleme”, “Ses ve Konuşma İşleme”, “örüntü tanıma ve sınıflandırma”, “video analizi”, “radar işaret ve görüntü işleme”, “radar, magnetik rezonans, tomografik görüntüleme”, “su altı işaret işleme”, “spektral analiz”, “dizisel işaret işleme”, “işaret ve görüntü işlemede makine öğrenmesi ve derin öğrenme” alanlarında uzmanlık seçenekleri sunulmaktadır.

Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga

Temel ve ileri düzeyde “Elektromagnetik Teori” , “Elektromagnetik Saçılma ve Yayılma”, “Aktif ve Pasif Mikrodalga Devre Uygulamaları”, “Anten Sistemleri”, “Radar ve Uzaktan Algılma Sistemleri” ,“Mikrodalga Görüntüleme”, “Sayısal Elektromagnetik Yöntemler” ve “Kuantum Elektroniği ve Lazer” alanlarında uzmanlık seçenekleri sunulmaktadır.

Haberleşme

“Telsiz Haberleşme Sistemleri ve Ağları”, “5G, 6G Hücresel Haberleşme Sistemleri/Teknikleri”, “MIMO Sistemler”, “Kanal Kodlama”, “İşbirlikli Haberleşme”, “Bilişsel Ağlar”, “Enerji Verimli Haberleşme, Enerji Hasatlama”, “Fiziksel Katman Güvenlik”, “Optik Telsiz Haberleşme”, “Telsiz Haberleşmede Makine Öğrenmesi” vb. alanlarda uzmanlık seçenekleri sunulmaktadır.

Araştırma Laboratuvarları

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği anabilim dalı bünyesinde yer alan ve Telekomünikasyon Mühendisliği lisansüstü uzmanlık alanında faaliyet göstererek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez ve proje çalışmalarına katıldıkları araştırma laboratuvarları bulunmaktadır.

• Çoğulortam İşaret İşleme ve Örüntü Tanıma Laboratuvarı

• Telsiz Haberleşme Araştırma Laboratuvarı

• Tıbbi Cihaz Araştırma Geliştirme ve Uygulama Laboratuvarı

• İleri Sinyal ve İmge İşleme Araştırma Laboratuvarı

• Prof. Dr. Mustafa KARAMAN Akustik Algılama ve Görüntüleme Laboratuvarı

Araştırma Projeleri

İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği anabilim dalı bünyesinde, Telekomünikasyon Mühendisliği lisansüstü uzmanlık alanı kapsamında yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez çalışmalarını yaparak katılımda bulundukları araştırma proje çalışmaları bulunmaktadır. Son beş yıla ait projeler aşağıda listelenmiştir.
• Düşük Maliyetli, Gezgin Yere Nüfuz Eden Radar Sistemi ile Yerinde Etkin Kargaşa Giderme ve Hedef Tespiti
• Deri Kanseri Teşhisi Için Fotoakustik Tomografik Görüntüleme Yöntemi Geliştirilmesi
• Görüntü İşleme Ters Problemlerinde Derin Öğrenme
• İndis Modülasyonu Tabanlı Karıştırmaya ve Yanıltmaya Dayanıklı Fiziksel Katman Güvenlik Sistemi Tasarımları
• Nesnelerin İnterneti, Savunma ve Yenilikçi Hesaplama Yöntemlerindeki Analog Devre Uygulamaları için 40 Nm Transistör Teknolojisinin Zamana Bağlı Yıpranma, Kriyojenik Ortam ve Işınım Etkilerine Yönelik Ölçeklendirilebilir Modellemesi
• Yama Sıralama ve Seyrekleştirici Dönüşümlerin Görüntü Gürültüsü Giderme ve MR Görüntü Geriçatımında Kullanımı
• Meme Kanserinin Tanısı İçin Magnetik-Nanoparçacık Temelli Mikrodalga Görüntüleme Teknolojisinin Geliştirilmesi
• Açık Uçlu Sondaj Yöntemiyle Meme Kanserinin Mikrodalgalarla Teşhisi (MIDxPRO),
• Çok Boyutlu Sistemler İçin Çevrimiçi Öğrenmeye Dayalı Hassasiyet Analizi
• Geniş Serbest Spektral Alana Sahip Yüksek Çözünürlüklü Optik Spektrometre
• Siber-Fiziksel Sistemlerde Telsiz Güvenlik (WiSeCPS)
• Ambülans için Beyin Kanaması Erken Teşhis ve Tespit Sistemi (KASK)
• Mobil Hücresel Ağlarda Güvenlik Sistemi Tasarımı ve Geliştirilmesi
• GPS ve GLONASS Uyumlu RF Alıcı Ön Kat Tasarımı
• Amaca Uygun Olarak Yansıma Ve İletim Karakteristikleri Kontrol Edilebilen Yapısal Yüzey Malzemesi Tasarımı
• Gezgin Haberleşme Şebekelerinde Sınırlı Sistem Kaynaklarının Etkin Paylaştırılmasını Sağlayacak Yeni Bir Zamanlama Algoritmasının Geliştirilmesi
• İşbirlikli Uzaysal Modülasyon Sistemleri

Akademik Kadro

Akademik unvan ve alfabetik sıra ile program öğretim üyeleri.

Dersler

Güz ve Bahar dönemi açılması önerilen derslerin uzmanlık alanlarına göre alfabetik listesi.

Program Öğrenci Kabulü ve Mezunları

Telekomünikasyon Mühendisliği yüksek lisans ve doktora programlarına, güz ve bahar dönemi, Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu öğrenci kabul edilmektedir.
Öğretim dilinin en az %30 İngilizce derslerden tamamlanmak zorunda olduğu programa başlamak için İngilizce yeterlilik zorunludur, öğrencilerin tüm derslerini İngilizce alabilecekleri geniş bir ders seçim imkânı bulunmaktadır.
Telekomünikasyon Mühendisliği yüksek lisans programına güz ve bahar dönemi olmak üzere her yıl toplam 60’nin üzerinde Türk ve Yabancı öğrenci kabul edilmektir. Doktora programında ise bu sayı toplam 10 öğrenci üzerinde gerçekleşmektedir.
2002-2003 Öğretim yılı Güz döneminde, Telekomünikasyon Mühendisliği olarak yeniden organize olan program ilk yüksek lisans mezununu 2004 yılında vermeye başlamıştır. 19 yıl süresince toplam 292 yüksek lisans öğrencisi mezun olarak akademik ve profesyonel hayatlarına başlamışlardır.


Telekomünikasyon Mühendisliği ilk doktora mezununu 2008 yılında vermeye başlamıştır. 19 yıl süresince toplam 42 doktora öğrencisi mezun olarak akademik ve profesyonel hayatlarına başlamışlardır. Bu mezunlardan 2020 yılı sonu itibari ile biri Prof. Dr., altısı Doç. Dr. ve sekizi Dr. Öğr. Gör. olarak akademik hayatlarına devam etmektedir.

İletişim

https://telekom.itu.edu.tr
telekom@itu.edu.tr
ehb@itu.edu.tr

ITU Elektrik-Elektronik Fakültesi,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü,
34469 Maslak İstanbul